Tagfalter (3 of 46)Apollo

Apollo / Parnssius apollo