Gipfelkreuze 200 - 331 (117 of 133)Davennaspitz

Davennaspitz 1'881 m M