Gipfelkreuze 200 - 331 (79 of 133)Pitschkopf

Pitschkopf 2'120 m M