Gipfelkreuze (278 of 324)Pitschkopf

Pitschkopf (Südtirol) 2120 m ü M