Gipfelkreuze (179 of 317)Chli Mythen

Chli Mythen 1811 m M