Gipfelkreuze (179 of 297)Chli Mythen

Chli Mythen 1811 m M