Pizzo d' Orsirora (SAC Gotthard-Tour) 22.08.2012 (10 of 42)
Leichte Kletterei (Kraxeln)